فضای استقرار

از ایده به پدیده با گیلاریتور
از ایده به پدیده با گیلاریتور
فضای-استقرار

پس از پذیرش استارتاپ در شتابدهنده گیلاریتور یک فضای استقرار به صورت اختصاصی در اختیار اعضای تیم قرار می‌گیرد و علاوه بر آن امکاناتی نظیر میز و صندلی، کامپیوتر و اینترنت پر سرعت نیز به کسب و کارهای نوپا داده می‌شود.